ROM SKY A890 S/L/K TIẾNG VIỆT KIKAT 4.4 SPHINX


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Link tải:
+ Fshare: :
+ Google:


1. Hướng dẫn up Rom : file zip up qua recovery


  • Đưa điện thoại về chế độ Fastboot Mode: tắt máy bấm giữ tổ hợp phím vol-,vol+ và power>dùng vol...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]