+ SHW-A130k model này hơi khó chịu .Unlock bằng vygis thì bị chớp tắt .Flash lại thì lên bình thường .Miễn unlock là cà chớp cà nhá :beat_brick:
+ SHW-A130K thì Octopus không support cho nên mình sẽ flash máy về model SHW-A130S (Nhớ skip boot) => sau đó unlock là ok
+ Sau khi unlock mà không sóng thì repair NVM là ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]