[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bản được Vodafone Spain phát hành từ hơn tháng trước. Tuy nhiên bản đó là Multilangs nên chưa có sẵn bộ gõ Tiếng Việt. Và nhà mạng Vodafone UK vừa mới phát hành một bản tương tự nhưng là All Languages, nên chắc là đã có sẵn bộ gõ và giao diện Tiếng Việt. Anh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]