Recovery Samsung Galaxy Note 4:
Pass (nếu có): choimobile.vn
1, TWRP

  • [Qualcomm] SM-N910F, SM-N910R4, SM-N9100, SM-N9106W, SM-N9108V, SM-N9109W:
  • [Qualcomm] SM-N910G:
  • [Qualcomm] SM-N9108V:
  • [Qualcomm]SM-N910P:...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]