- Cần 1 sợi micro USB

-Chọn C3303 vô settings model đánh dấu flash mode, Use USB.

-Bấm direct unlock,bấm volume up + khoá phím cắm cáp vào đợi nhận drive là ok !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]