như tiêu đề a e nào có phương án giúp e với. e xin hậu tạ. thanks

- - - Updated - - -

e chạy thêm file efs đã xong. Nhờ ad đóng dùm. thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]