E mới nhận con sky 870 khách bao rơi nước k lên nguồn. thực ra nó mất đèn các bác ak. bác nào làm rồi chỉ e vơi.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]