Những nhận xét đầu tiên về Vive phần lớn là tích cực, và HTC có thể dựa vào Valve để tạo ra các bước đột phá về trò chơi thực tế ảo. Nếu Vive được đón nhận khi ra mắt vào mùa xuân này, HTC có thể có một cơ hội hiếm hoi để chuyển mình. Sẽ không khó tưởng tượng nếu HTC từ bỏ smartphone để tập trung toàn bộ vào VR. Đây cũng không phải lần đầu công ty làm vậy

>>> [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]