Như tiêu đề ae giúp e với. E có cây này còn địa chỉ wf nhưng k bật được lên . Đã chơi rom gốc cho e nó rồi ạ . Nhờ ace giúp với ạ .
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][/IMG]

- - - Updated - - -

Bác nào chỉ giùm e con wf nằm đâu với .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]