Như tiêu đề em nhận một máy iphone 5 cứ để là tự tắt nguồn, khi tắt nguồn thì phải giữ nút nguồn + Home thì nó lại lên( bật mình nút nguồn nó không lên), sau đó để 10 phút lại tắt lại phải bật lại bằng cách giữ nút nguồn+ Home, anh em nào gặp bệnh này chia sẻ với à.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]