Chiều nay gặp kèo Galaxy Note 3 T-Mobile SM-N900T nạp Tiếng Việt. Nhận máy khách đang ở Ver 5.0 Base FOL1 mới nhất. Root OK, Việt Hóa OK. Build Tar gửi tặng đến anh em luôn ! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thông Tin Về Bản Rom :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Rom được Việt Hóa tầm 99% trên nền Stock Lollipop 5.0 Base N900TUVUFOL1 Mới Nhất.
* Xóa bỏ triệt để các Ứng Dụng nhà mạng T-Mobile & các App thừa không cần thiết.
* Fix Boot khởi động...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]