cần sự trợ giúp của ae trong diễn đàn dạo này gặp nhiều con s5830i không vào đư[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ợc ch play như hình ea nào gặp rồi xin giúp e với up rom các kiểu vẫn không được:hothot::hothot:
Chú ý: Tiêu đề không được viết tắt (đã edit)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]