Mới lâm nạn và đã mua giải pháp! AE nào gặp tình trạng như mình PM mình share giải pháp đổi M lấy bớt lại vốn giải pháp!

Sửa lỗi SM-N910A Galaxy Note 4 máy bị treo logo khởi động liên tục do unlock sai (SM-N910A Boot loop - Android is upgrading...)
Sửa lỗi SM-N910A máy bị mất Baseband, IMEI do bấm lệnh *#9090# (N910A Boot loop after press *#9090# and flash firmware)
Hỗ trợ sửa lỗi tất cả phiên bản phần mềm : N910AUCU1ANK3, N910AUCU1COC2, N910AUCU1COC4, N910AUCU2BOC5, N910AUCU2COC6,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]