như tiêu đề e mới nhận còn shmobile onetouch mất sóng,máy chưa qua sửa chữa,vào tìm mạng thủ công thì có,cột sóng chập chờn ,nhưng gọi ko đc, e đã đo mạch anten ok ,bak nào làm qua xin chỉ giúp,e xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]