[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]nhhu tieu de bak nao co file con nay xin chia se giup/ e xin cam on[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Chú ý : Viết tiếng việt có dấu đầy đủ khi tham gia 4 r.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]