E đang tập chay phần mềm nên đang rất kém vây kính mong ae 4r giúp e với ạ . như tiêu đề ai biết ios của ip khi bị khóa ở phiên bản nào giúp e với ạ e cám ơn nhiều ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]