mấy cao thủ có rồi đừng chén e tội nghiêp
I337UCUAMF3 Flash odin [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
I337UCUEMK2 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] update bằng adb sideload
có 2 file này thì anh em xào nấu boot unlock I337UCUEMK2 thổi máy[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]