E có con iphone 4, active bắt kết nối với iTunes nhưng iTunes báo: There is a problem with your iphone" Please visit the service answer center to find answers to all your quetion... Mn làm ơn giúp ạ!

- - - Updated - - -

Có cách nào hack active không ạ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]