em mới nhận một em 4s khách mang đến bảo tự nhiên mất loa , em kiểm tra thì thấy mất loa trong với loa ngoài và cả rung . đã thay cáp chân xạc khách cách ly đường tai nghe , kiêm tra loa nhưng không hết , không biết có phải bị lỗi con audio không ae gặp rồi xin chỉ giúp thanks tất cả anh em đi ngang qua quan tâm .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]