Khách không cho thay vì muốn giữ phím zin, ae ai gặp khách như này cứ làm mạnh tay vào nhé :chitne: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]