hư tiêu đề iphone 4s restore lỗi 21 ..e đã thay thử pin + cáp sạc + chạy máy win với mac cũng vẫn lỗi 21 .....bác nào đi qua giúp e với ,thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]