em cài bản 3.0.8 thì ok nhưng vào thì ko update dc không kết nối máy chủ.
cài bản 6.0.3 thì nó báo lỗi thiếu file MSVCP110.DLL.
kiểm tra thì thấy vẫn có file đó trong system.
bác nào biết chỉ em với.em đang chạy win 10 64bit
thank nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lứu ý: bài viết sai box !! chú ý lần sau
Đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]