máy có sống tốt nhưng gọi không được bị văng ra ngoài,có thay thử lọc với công suất và ăngten mà vẫn k đc,mong mấy anh giúp đỡ vơi,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]