dạo này thấy nhiều ae phàn nàn gặp nhiều máy ss s5830i không vào được ch play và mình cũng đã gặp rất nhiều máy như vậy. được sự trợ giúp của các anh đi trước và cũng đã thành công. ae download cái phần mềm này về cài đặt nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]