Tình hình là em mơi mua đc cái box ATF và 1 đầu kẹp đa năng cá heo
hiện chưa biết kết nối và thao tác thế nào để chạy đc con lumia,
Xin A E chỉ giúp ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]