e nhận con máy trong tình trạng sạc nóng và nhanh hết hết pin e đã thay u2 nhưng vẫn không được nhờ các bác giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]