[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] em nhận cây n900a mj5 unlock bằng repair imei khác, nhưng khi lúc repair đến đoạn cắm cáp c3300k vào đến đoạn search phone cắm vào nó cứ đứng yên, thì nó cứ trơ trơ không được à xin , driver em cài đầy đủ hay có thiếu gì không à.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]