E đã thay cụm dây nguồn ,moter rung van con ok...nhung khi bat rung len xuong thi chi bao bieu tuong chuong/im lang....nho cac a giup .cam on nhieu ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]