Chia sẻ iPhone 4S cắm sạc lên táo, rút sạc tắt máy.
Kẹp dòng kêu inh ỏi...các bác làm như hình nha. bác nào biết rồi đừng chém em nha..[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]