bác nào có màn hình con note 1 call em 0966507135


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]