nhận cây 710 mà sáng giờ lay quay cả ngày mà không được [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
cứ như hình nó không nhận phone ae làm cây này rồi xin chỉ giúp thank ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]