Khách đem vô cây Note 2 N7100 treo logo.Em up thế nào cũng báo lỗi.Up file PIT, rồi up full file.Cứ chạy là báo lỗi này

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Có phải đây là lỗi ổ cứng.Cho em hỏi có cách nào chạy cho lên không vậy.Em cám ơn mọi người

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]