như tiêu đề ai làm rồi giúp em với, em đã chạy phận mềm nhưng không hết
nhưng máy không bỏ sim thì mở nguồn dung bình thường, bỏ sim vô mở lên lại tắt ạl


Chú ý : Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]