Như tiêu đề, m có con ip4 bị bong mấy jack connect sóng trên main, mong ae chỉ cách câu tắt. Thank!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]