Xiaomi HM 2 LTE-CU Tiếng Việt + CH Play OK
Mặc định máy không có tiếng việt và ch play , còn nhiều app thừa của trung quốc
Up rom quốc tế vô có tiếng việt và ch play , loại bỏ những app thừa
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]