như tiêu đề e nhận con note 2 n7100 dình virut e up rom 4.3 giờ cột sống thì vẫn có sim vẫn nhận imel vẫn còn mà sao e gọi thì bảo là chỉ gọi sos và k đăng ký được vào mạng xin các a giúp e với thank a.máy lúc đầu là 4.1.2 vẫn có sóng nghe gọi bình thường thank ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]