Tình trạng khách mang máy đến không lên nguồn do rơi đất.Mình tháo máy kẹp nguồn nhưng không có dao động.Thử cáp nguồn vẫn ok,main chưa sửa chữa gì.bác nào gặp qua chỉ mình với.Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]