format lumia 640 LTE dính mã chống đặt lại điện thoại em nạp ATF ko đc windowphone 8.1.2 anh nào biết giúp em với ạ
em up qua tool recovery nó ko nhận máy
log ATF


Boot Flash Mode Successful...
Buffers Flushed OK...


Phone Info Query Start...
Blocks Returned: 0x09 Blocks
Block ID 0x01 : 00241000
Block ID 0x1F : 01
Block ID 0x02 : 00240000
Block ID 0x03 : 00E90000
Block ID 0x05 : Nokia.MSM8926.P6204_ATT.1.1
Block ID 0x0D : 0001
Block ID 0x0F : 0301010100000101FF
Block ID 0x10 : 01000F0000
Block ID 0x20 : 010000000100000004
Checking SD Card Size...
Card Size: 0x00000000
Checking Platform Security Status...
Platform Secure Boot Status: Active
Secure FFU EFUSE Status: Active
Debug Status: Active
RDC Status: Not Active
Authentication Status: Not Active
UEFI Secure Boot Status: Active
Checking Secure FFU Mode...
Secure FFU Mode :
Query Flash App Information...
Flash App Information: 020225023C00
UEFI App: FLASH APP
Flash App Protocol Version: 2.37
Flash App Implementation Version: 2.60
Query ROOT KEY HASH...
ROOT_KEY_HASH: 831BE6B18E7006372069545885A80F786C33D064904732D39E FBE0EC7019B5D4
Query PUBLIC ID...
PUBLIC_ID: 314CD15C21B33A4FA08F5DEA0767B7C99736E239
Query eMMC Info...
EMMC Manufacture ID: TOSHIBA
EMMC Product SN : D719B7BE
EMMC_SIZE: 8 Gigabytes
Query Battery Charge Status...
BATTERY CHARGE_STATUS: 41%


Sending Image Signatures...
ERROR: Flash Signature Block REJECTED! (0x13040000000000000000)
This Flash File is NOT COMPATIBLE with this Phone.
ERROR: Flashing Failed!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]