loa trong loa ngoài vẫn ok, đã thay thử mấy cộng cáp khác mà gọi nói ko nghe j. xin giúp đỡ ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]