nhận máy mã bảo vệ... boot bằng usb không nhận .. ae hàn TX + RX phía sau màn như hình ...kinh nghiệm nhỏ chia sẻ ae ...
file cho ae nào cần:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]