Mới về tp thanh hóa làm, nghe thằng em bảo có con bệnh N910F lỗi sóng
máy có sóng căng đét, full vạch, nhưng k gọi đi gọi đến đ
hỏi máy đau a coi: em gửi khắp nơi rồi, bài cuối ra hn không đ e trả khách
chiều nay hn trả về sau 1 tuần ngâm cứu
e cầm coi thử, xin phép đứa e cho nghịch ngu ngu cút
k ngờ gà vớ đ hạt kê


fix done


imei zin...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]