HTC One 2 sim (802w/t/d) rom 4.2.2 Tiếng việt + fix lỗi

htc one 2 sim (802w/t/d) rom mới nhất 4.2.2 sense 5.0, tiếng việt, root, cài Ch Play, xóa blinkfeed tiếng trung quốc, fix tin nhắn (danh bạ) 11 số...
Click to expand...
Múc đích:
-Anh/chị/em sài Htc One bản 2 sim (802w/t/d) có 1 bản rom Tiếng việt + fix all lỗi (để đc giống htc one 1 sim)
-Các ace cửa hàng Dịch vụ up rom/ace thợ có máy thì Làm luôn để lụm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]