Như tiêu đề em nhận máy trong tình trạng mất nguồn kẹp dòng kim treo 0.01A.mong ae giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]