Nhận cây 4s màn hình bị nhoè(kiểu như bị loang màu) 1 lúc rồi tối đen màn hình.mình vệ sinh sạch sẽ socket thử màn khác cũng bị vậy.để 1 lúc vậy lại bị nhoè rồi tối đen.Đo tỏng trở các chân vẫn có đầy đủ.Thử chụp màn hình lại rồi cắm vào itools vẫn có hình ảnh chụp.Mong các AE vào giúp!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]