mình thâu cây iphone 4 quên không để ý . có mật khẩu giờ check có icloud .nên không rtore dc ae trên 4r ai có tool lấy mạt khẩu chia sẻ giúp .hoặc có file backup cho mình xin thanks anh em nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]