sáng em nhận cây iphone4 full tính năng wifi ok đang chạy 7.1.2 luôn ngứa tay restore lại bây giờ máy báo kêt nối itunes không active được cắm vào itunes báo lỗi 0xe800002D anh em nào gặp rồi có cách fix lỗi này giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]