Samsung Galaxy A7 SM-A700H Tiếng việt OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]