Samsung Galaxy Note 3 N900 Tiếng Việt OK
Up 4r có data


...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]