Thông tin: Galaxy S4 E300L lên 4.3

Link Stock cho anh em nào cần:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Máy này có sẵn tiếng việt.
Sau khi lên 4.3 thì SMS giới hạn ở 160 KT.Bác nào chưa hài lòng thì fix 1 tí nữa là full quốc tế.

vài hình...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]