như tiêu đề e đang làm con nokia 225 rơi nước bị mất đèn pin, gớ ra kiêm tra thì bị mất con trở cạnh bóng đèn,bak nào có sơ đồ câu kéo xin chỉ giúp ,e xin cám ơn các bak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]